ТРЕТА ЛЕКЦИЯ Част втора - КИНЕМАТИКА НА ТРАВМИТЕ

01 Април 2010

ВИРТУАЛНИ ЛЕКЦИИ ПО ТРАВМАТИЗЪМ

ТРЕТА ЛЕКЦИЯ Част втора - КИНЕМАТИКА НА ТРАВМИТЕ


от д-р Огнян Милев-PHTLS лектор към Кралската Колегия на Хирурзите на Англия

Сега ще разгледаме какво точно се случва с човешките тъкани и органи при обмен на енергия между тялото на байкъра и насрещен обект при сблъсък с него. За целта ще класифицираме сблъсъците в няколко категории, при всяка от които се случват специфични за нея травми.  По този начин след изследването на сцената за вида на сблъсъка и познанието за физичните закони за енергията, вие вече ще знаете какви травми може да очаквате.
Само накратко ще спомена за видовете сблъсъци при катастрофа с кола. Те са общо пет: челен, страничен, заден, сблъсък с въртене и сблъсък с преобръщане. При катастрофа с мотор вариантите са три:
1. Челен
2. Страничен и
3. Хлъзгане  


Челен сблъсък
„Снимка3”

При челен сблъсък, предницата рязко спира, обменяйки част от енергията с насрещния обект, но остатъчната енергия кара задницата да продължи да се движи. Тъй като центърът на тежестта на мотора е над и зад предната ос, тя става опорната точка на въртене, около която задницата ще се завърти и издигне и ще изхвърли байкъра напред и нагоре. В зависимост от това, колко здраво байкърът е стиснал ръчките, то той или ще полети напред като торпила, или преди това ще се завърти около ръчките. При чопърите, където кърмата е висока и стойката на байкъра е полу-легнала назад, първият сблъсък на тялото е между бедрата на байкъра и ръчките на кърмата, при което обикновено се получава счупване на двете бедрени кости. „Снимка4”.Това е изключително опасно, тъй като счупването на едната бедрена кост е съпроводено с вътрешна кръвозагуба във и около мускулите на до 1,5 литра кръв; при двойно счупване-до 3л. кръв. А това е вече пряка заплаха за живота! При пистовите машини, където кърмата е ниска и байкърът е в полу-легнало положение напред, такъв удар между бедрата и кърмата е по-малко вероятен-байкърът бива изстрелян като ракета „Снимка5”. Но това пък означава, че последващият удар с предмет след изхвълянето ще е по-мощен, тъй като няма предварителна обмяна на енергия с кърмата на мотора.
Какво става след като байкърът излети от мотора? Непременно следва поне още един удар преди байкърът да загуби цялата си кинетична енергия и да спре, но най-често ударите са повече от един. Областта на тялото, която първа удари обект, получава най-голямо количество енергия и поради това там увредите са най-сериозни. Тази област може да бъде главата, гръдният кош, тазът, гръбначният стълб или крайниците-на практика всяка област.
Ще опиша накратко травмите, които можете да очаквате в зависимост от това, коя част на тялото първа получава удар след катапултирането на байкъра при челен удар. На главата и шията ще се спра накрая подробно, защото тук с правилни действия вие можете много да помогнете, както и много да навредите, ако не действате правилно.
Гръден кош
Гръдният кош, заедно с главата и корема са наречени the killing zones (зоните, които убиват). Пострадалият може да загине в първите минути след травма в областта на гърдите от несъвместими с живота увреждания (Група 1)-разкъсване на аортата и сърцето. Ако сте на сцена на катастрофа и пострадалият е в кома, не диша и няма сърдечна дейност, не правете опити за съживяване (изкуствено дишане и сърдечен масаж)-безсмислено е; човекът просто е загинал на място. Но за това ще говориме по-подробно в лекцията за спасителните действия.
След травма в гърдите, пострадалият може да загине в първите часове след инцидента (Група 2) от хеморагичен шок (остра кръвозагуба) в пространсвата около белите дробове (плевралните кухини) или от дихателна недостатъчност при натрупване на въздух в същите тези пространства, което се нарича „пневмоторакс”. Това е твърде опростено представяне на многоликата клинична картина, с която може да се представи гръдната травма, но за целите на нашите виртуални лекции това е напълно достатъчно. Още повече, че вие, дори да можехте да разберете сложната материя, не бихте могли да помогнете. Ще бъда по-подробен с практическа насоченост там, където вие можете да помогнете. А на вас като байкъри казвам-бъдете внимателни и не допускайте да катастрофирате по ваша вина; гръдният кош съдържа жизненоважни органи „Снимка6”, пазете ги!

Корем
Коремната област има своя собствена и много важна специфика-тя почти никога не се травмира директно и при огледа на корема той изглежда напълно интактен. Този факт заблуждава и лекари, непосветени в травматизма, че органите в корема не са травмирани, а всъщност е точно обратното. Пострадалият видимо е добре, защото в първите минути защитните механизми на организма  компенсират обилното кръвотечение в коремната кухина. Непознаването на този факт превръща корема в „тих убиец”. Коремните органи имат значителна подвижност и при рязко спиране на тялото-катастрофа, падане на крака от високо-продължават да се движат напред докато не се ударят в коремната стена. При това движение връзките на органите силно се разтягат и разкъсват органа или се късат те самите, като и в двата случая се появява обилно кръвотечение, което е скрито от погледа. Аз непрекъснато повтарям на моите студенти (в Англия студент се нарича всеки, който се обучава на нещо след седми клас) винаги да имат предвид този факт и никога да не пропускат „Тихия убиец”!
При падания с мотор, в гръдната и коремната област може да се забият остри предмети „Снимка25”(Внимание! Шокиращи кадри! Отворете само ако сте готов/а за това!!!) По никакъв начин не се опитвайте да изваждате тези предмети от тялото на пострадалия. За поведението в такива случаи ще говориме в следващата лекция.

Крайници
Травмите на крайниците могат да представляват шокираща гледка за случайни свидетели на катастрофа, каквито можете да бъдете вие. „Снимка7”, „Снимка8”(Снимки 7 и 8-Внимание-шокиращи кадри! Отворете само, ако сте готов/а за това!!!) Те са шокираща гледка и за професионалисти и тук е големият риск-да се съсредоточиме върху тези травми, а да забравиме приоритетите на травмирания; затова тези травми ги наричаме “distracting injuries”-отвличащи вниманието травми. Тези травми отвличат вниманието ни от истинските проблеми на пострадалия, който, докато се суетиме около размазаните му крайници, умира от дихателна недостатъчност. Затова, видите ли нещо подобно, от което НЯМА обилно външно кръвотечение, (обикновено размазаните тъкани не кървят), покрийте с нещо тази грозна гледка и насочете вниманието си към ABC-то на травмирания: Airway-дихателни пътища; Breathing-дишане; Circulation-циркулация на кръвта в тялото. За всичко това ще говориме в следващата лекция.

Таз
Счупването на таза често остава неразпознато просто защото не се мисли за него. Тази травма е изключително опасна за живота, тъй като често води до масивна кръвозагуба в едно специфично пространство наречено „ретроперитонеално пространство”. Това, на което уча моите PHTLS студенти е, че когато при високоенергийна травма установят признаци на необясним шок, трябва да мислят за „Тихия убиец” корема и за счупване на таза. С термина „шок” в медицината се обозначава не психическо състояние, а състояние на сърдечно-съдовата система, при което до тъканите не достига достатъчно кислород, което ако остане неразпознато и/или не се третира правивилно, в  крайна сметка води до смърт.

Гръбначен стълб
Всеки байкър, претърпял високоенергийна травма при челен сблъсък с катапултиране, е кандидат за счупване на гръбначния стълб. Всички знаеме какви са последствията-парализа на долните или на четирите крайника в зависимост от нивото на увреждане на гръбначния мозък. Изключения няма, дори и да сте Супермен. „Снимка9”, „Снимка10” Най-уязвимите за счупване отдели на гръбначния стълб са шийният и поясният. Не се заблуждавайте, че пострадалият няма гръбначна травма, ако като свидетели на катастрофа с катапултиране или на друга високоенергийна травма, установите, че той/тя движи и чувства нормално четирите си крайника. Груба и неправилна манипулация с тялото на травмирания може да доведе до прекъсване на гръбначния мозък, който в момента на травмата е останал невредим. Това е голямата отговорност на този, който пръв се докосва до пострадалия. В PHTLS системата и в държавите, които са я възприели, това правило е издигнато на пиедестал и безкомпромисно се следва. Основно пособие в развитите системи на Спешна помощ е твърдата носилка (the long backboard), на която цялото тяло на пострадалия се имобилизира и фиксира в линейно неутрално положение; основно внимание се обръща на главата и шията.„Снимка11” След това той може безопасно да бъде изнесен от сцената, не преди това; може да бъде обърнат с главата надолу, да се спуска от отвесна скала, да се хлъзга по сняг, да плува в река. „Снимка12”Такова пособие в нашата Спешна помощ няма и няма стандарт за третиране на гръбначния стълб, както няма и обучение на персонала в това. Факт, достоен за съжаление. Ако присъствате на спасителна акция на нашата Спешна помощ, ще видите как пострадалия го сгъват на ер-голем за да го изкарат от колата или да го качат на мека носилка и как никой не е фиксирал главата му. Факт, достоен за съжаление!

Тук приключвам с втората част на третата лекция като ще оставя отдела за глава и шия, като най-важен, за следващата част. А защо смятам, че най-важен-разберете сами!


ОБОБЩЕНИЕ на Част втора

•   Познаването на кинематиката ни дава възможност да предвидими какви ще бъдат травмите по области в зависимост от вида на удара.
•   При катастрофите с мотори основните удари са челен, страничен и влачене.
•   Най-опасен е челният удар, тъй като при него байкърът обменя най-много енергия с насрещния обект.
•   При челния сблъсък могат да се травмират всички области, но най-силно тази, която първа бъде ударена. Много често това е някоя от the killing zones-глава, гърди, корем.

Добавете коментар към статията

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
Правила и условия | Политика за лични данни