Националната кампания "безопасност и на две колела!"

05 Април 2013
Националнатакампания "безопасност и на две колела!" Защо се провежда националнатакампания "безопасност и на две колела!"? Какво съдържа тя? 

През последните години е налице бързо нарастване на броя на мотоциклетистите и мотопедистите, както и на пътнотранспортните произшествия  по вина и с участие на тези категории водачи. През 2012 г. в сравнение с предходната година е налице увеличение на абсолютния брой и относителният дял на ПТП и пострадалите по вина на мотоциклетисти и мотопедисти. Загиналите и ранени водачи и пътници са предимно млади хора.

 

Предвид очакваното увеличаване интензивността на движението на тези участници в движението през пролетно-летния сезон през тази и следващите години се налага предприемането на действия за целенасочена превенция, насочена към рисковите групи водачи -  младежи, неправоспособни, управляващи с превишена скорост, включително след употреба на алкохол, без поставени предпазни каски и без необходимите предпазни облекла и атрибути, извършващи рискови изпреварвания. Мерките за превенция на злополуките с мотоциклетисти и мотопедисти са една от стратегическите цели  на Програмата в областта на пътната безопасност /2011-2020 г./ на Европейската комисия, на тях се акцентира подробно и в Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за този период.

 

На база гореизложеното Главна дирекция „Национална полиция” - МВР /Отдел „Пътна полиция”/ организира провеждането в партньорство със заинтересовани неправителствени организации и медии за времето март - октомври 2013 г. на кампания „Безопасност и на две колела”. Тя е с основна насоченост към:

- ангажиране   вниманието на обществеността към мащаба на аварийността с мотоциклети и мотопеди, с реалните размери на застрашаване на широк кръг от водачи и пътници от попадане в произшествия;

-  подробно информиране на гражданите и водачите на двуколесни моторни превозни средства с анализа на най-характерните тежки произшествия и предпоставките и нарушенията, довели до настъпването им;

-  разпространение на предупреждения и практически препоръки към водачите на мотоциклети и мотопеди и на другите участници в движението за ненавлизане в специфични конфликтни ситуации помежду им;

-  разпространение на информация за разпоредбите на Закона за движението по пътищата относно придобиването на правоспособност за тези превозни средства и за наказанията за нарушения на Закона за движението по пътищата;

-   даване консултации за безопасно управление на младите и неопитни мотоциклетисти от партньорите по кампанията - членовете на мото-клубовете в страната;

-  по възможност на подходящи площадки /полигони/ на МВР или други партньори  опитни мотоциклетисти ще предават своя практически опит в предпазното управление на водачи с малък стаж;

- провеждане от служители на „Пътна полиция” и от членове на мотоклубовете на индивидуални беседи с млади водачи, предимно управляващи нерегистрирани мотоциклети и мотопеди без правоспособност;

-          разпространение на информация и дискутиране проблемите на безопасното управление на мотоциклети и мотопеди с използване възможностите на Интернет.

Кампанията стартира на 27 март 2013 г с брифинги на „Пътна полиция” и на партньорите с представителите на средствата за масово осведомяване в столицата и областните центрове.

Партньори по провеждане на кампанията са : мотоклубовете  /на любителите на мотоциклети/ в страната; Български червен кръст, списание „Мото Клуб” /което съвместно с „Пътна полиция” е инициатор на кампанията/.

Основни медийни партньори са БНТ и БНР.

На брифингите журналистите беше предоставена информация за изводите от анализа на пътнотранспортните произшествия

с мотоциклетисти и мотопедисти в страната и на територията на отделните региони през 2012 г, както и за

 

МЕРКИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕДПРИЕМАТ В ПЕРИОДА МАРТ-ОКТОМВРИ 2013 Г

 

Засилен контрол над тези участници в движението

През периода  април-октомври  2013 г. периодично /минимум три пъти месечно/  ще се провеждат контролни операции в цялата страна, насочени към водачи на мотоциклети и мотопеди, управляващи без да притежават правоспособност, след употреба на алкохол, с нерегистрирани  и технически неизправни превозни средства, неизползващи защитни каски, без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. Проверките ще обхващат предимно общински и третокласни пътища и малките населени места, където пътните злополуки настъпват най-често, предимно в часовия период 14.00 - 02.00 ч.

 

Разгласа на животоспасяваща информация - с цел създаване компетентност на водачите от различните рискови групи за реалните опасности  и изграждане на тяхна мотивация за ненавлизане в рискови ситуации

 

По време на кампанията ще се разгласяват чрез средствата за масово осведомяване всички характерни пътни злополуки със загинали и ранени водачи и пътници по вина и с участие на мотоциклетисти и мотопедисти, като се акцентира на предпоставките и обстоятелствата, довели до произшествията. Ще се анализират  предпоставките, произтичащи от ненамесата на околните за недопускане управлението от неправоспособни и употребили алкохол.

 

„Пътна полиция” ще предложи на регионалните инспекторати по образование по съвместно изготвен график  през периода от началото на април до края на учебната година  униформени служители на „Пътна полиция” заедно с представители на мотоклубовете да изнесат кратки беседи пред учащите се от 9 до 12 клас по темата за безопасността на движението на водачи на двуколесни моторни превозни средства /придобиване на правоспособност, най-чести ситуации за тежки ПТП с анализ на конкретни случаи, санкции по Закона за движението по пътищата за основните нарушения, практически препоръки за предпазване от злополуки и др/.

 

С мотоклубовете ще се обсъдят възможностите за участие в превенцията на техни членове /изрядни и опитни мотоциклетисти/ - за предаване на своя опит на начинаещи и неопитни мотоциклетисти чрез беседи и практически демонстрации на правилно, нерисково управление и поведение. Ще се обсъдят възможностите за използване на подходящи площадки, полигони, включително на „Пътна полиция” по време, когато  те са свободни.

 

Ще се отпечатат и ще бъдат разпространени в началото на активния летен период по темата на кампанията: печатна илюстрована дипляна за най-честите ситуации с водачи на мотоциклети и мотопеди, водещи до пътни произшествия и практически препоръки за избягване на риска, както и видеоклип на тази тема - за излъчване на БНТ и други национални и местни телевизии, за ползване при изнасяне на беседи и др.

Изработват се аудиоклипове, които ще се излъчват по БНР.

/гл. инспектор Красимир Костов - Отдел „Пътна полиция” - ГДНП/

Добавете коментар към статията

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
Правила и условия | Политика за лични данни